ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

מסלולי הריצה

נקודת הכינוס - ספורטק גני יהושע

 

 

מסלול 2 ק"מ

 

 

מסלול 5  ק"מ

 

מסלול 9.5 ק"מ