ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

תקנון

שימו לב: בעקבות הנחיות משטרת ישראל ופיקוד העורף, נדחה המרוץ לתאריך 10.10.2014

הנחיות למעוניינים לבטל:

נרשמים שנרשמו עד יום הודעת הדחייה (קרי יום רביעי, 13 באוגוסט שעה 15:00)

ניתן להעביר טופס ביטול הרשמה ולקבל החזר כספי מלא עד יום 25/8/2014 שעה 10:00 בבוקר

לאחר תאריך זה, נוהל הביטולים הינו כדלהלן:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה6/10/2014 - בשעה 24:00.

* נוהל ביטולים עד ה-30/09/2014, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* נוהל שינויים - העברת מקצה עד תאריך 30/09/2014.  בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 15 ש"ח.*על מנת לבטל/לשנות מקצה  יש להוריד את טופס הביטולים

להורדת טופס שינויים

*שימוש בקוד קופון - קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

 

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 15/08/2014, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי מקצה כמפורט לעיל.

 

בעקבות התקנות החדשות של משרד הבריאות, ואימוץ פסק הדין בעקבות מות הרץ במרתון תל אביב 2011,

למקצים התחרותיים ההשתתפות במרוץ כרוכה בהצגת אישור רופא לרבות אישור לפעילות בחדר כושר. יש להוריד טופס
ניתן גם להציג עותק של בדיקה ארגומטרית בתוקף
 וממכון שאושר לכך.
חשוב לציין כי פסיקה זו באה בסופו של דבר על מנת לשמור על חיינו ובריאותינו.

הבדיקה הארגומטרית הינה בתוקף למשך 12 חודשים כך שהיא תקפה לכל המרוצים בשנה זו.

יש להצטייד בעותק של אישור הבדיקה ליום המרוץ. רץ/ה אשר לא יגיעו עם האישור, לא יוכלו לקבל את ערכת ההרשמה.

 

אישור למקצי הילדים

עבור מקצי הילדים יש למלא טופס הצהרת בריאות עבור קטין ולהביאו חתום (על ידי ההורים בלבד) במעמד קבלת הערכה

 

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:


1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
5. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.

נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
 

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה06/10/2014 - בשעה 24:00.

* נוהל ביטולים עד ה-30/09/2014, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.

* נוהל שינויים - העברת מקצה עד תאריך 30/09/2014.  בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 15 ש"ח.*על מנת לבטל/לשנות מקצה  יש להוריד את טופס הביטולים

להורדת טופס שינויים

*שימוש בקוד קופון - קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 15/08/2014, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי מקצה כמפורט לעיל.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

* עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.

* ההשתפות למקצה 10 ק"מ מגיל 12 ומעלה. למקצה האתגרי מגיל 18 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.


חלוקת פרסים וגביעים:

*רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטכס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

*שנת הלידה היא הקובעת
 
*מינימום של 5 רצים בקטגוריה
 
*במידה ויהיו במקצה מסויים פחות מ-10 משתתפים, המקצה יבוטל. המשתתפים יורשו לעבור למקצה אחר כרצונם.